Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Обявени са новите стипендии за „Prishtina has no river 2019“

.

500 pristinaВ сътрудничество с ТРАДУКИ Qendra Multimedia обявява стипендии за творчески престой в рамките на програмата „Pristhina has no river“. За четириседмично пребиваване в Прищина (през септември, октомври и ноември) могат да кандидатстват писателки и писатели, преводачки и преводачи от Югоизточна Европа. Стипендията включва ползването на напълно обзаведено жилище, разходи по пътуването и сумата от 700,- евро. Краен срок за подаване на документи за конкурса: 15 март 2019.

Печат

Тържествено откриване на уебсайта на Ромския архив

.

677 romarchiveСлед четиригодишната фаза на изграждане на т. н. РомАрхив – международен дигитален архив на европейските синти и рома – вече е на разположение онлайн. Почти 12-те милиона синти и рома в Европа често живеят в периферията на обществото и все още са потърпевши от различни форми на дискриминация, криминализация и преследване. Почти липсват положителни обратни примери, а също и информации за богатата култура на европейските синти и рома. Гласовете им рядко биват чувани. На този фон беше създаден Ромският архив, непрестанно нарастваща сбирка с художествени произведения от всички жанрове, допълнена с исторически документи и научни текстове. В центъра на проекта е поставен начинът, по който представителите на тези общности виждат себе си: В съдържателно отношение всяка една от десетте области на архива се управлява от отделен екип от куратори. Проектът е подкрепян от Федералната културна фондация .

Печат

Томас Фрам гостува на Къщата за литература и превод в София

.

678 frahmКъщата за литература и превод на фондация „Следваща страница“ посрещна през декември немския писател и преводач Томас Фрам като стипендиант на подкрепената от ТРАДУКИ резидентска програма в София. По време на четириседмичния си престой гостът се посвети на превода на втория том от „История на българската литература“, чийто автор е Милена Кирова. Томас Фрам използва престоя си и за да създаде нови контакти с автор(к)и и преводач(к)и в страната.

проектен партньор

traduki partners 2014 d