Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

ТРАДУКИ – преводачески работен семинар

.

logo_buchwien2008
20 ноември 2008 година, 10:00-14:00 часа, панаир Виена - Панаирен Конгресен Център, Зала за срещи 2, 3, 4

КултурКонтакт Австрия ще представи един проект, който се ангажира с литературния обмен между Югоизточна Европа, Германия, Швейцария и Австрия.

проектен партньор

traduki partners 2014 d