Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Бек, Улрих

beck ulrichУлрих Бек, роден през 1944 г. в Щолп в Задна Померания (днешна Полша), следва социология, философия, психология и политически науки в Мюнхен, където защитава дисертация през 1972 г. Седем години по-късно се хабилитира в областта на социологията. Научният му интерес е концентриран основно върху фундаментната промяна в съвременните общества, по-специално върху връзката й с глобализацията. Занимава се с възникващите оттук теоретични, емпирични и методологически проблеми, а също и със следствията и рисковете, които промяната предизвиква в областта на икономиката, политиката, културата и масмедиите. От 1980 г. Бек издава списание  Soziale Welt [Социален свят]. Много европейски университети му присъждат титлата „почетен доктор”, носител е на многобройни награди.