Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

glisovic ljiljanaЛиляна Глишович, родена през 1952 г. в Загреб, следва немски език и литература във Филологическия факултет в Белград и германистика в Хумболтовия университет в Берлин. Кореспондент е на различни германски медии. През 2010 г. защитава дисертация на тема „Език, медии и политика: отношението към Сърбия в немската преса преди и след промяната през октомври 2000 г.” От 1994 г. е преподавателка по немски език във Факултета по политически науки към Белградския университет. Превела е от немски  Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne [Рисковото общество: на път към друга модерност] от Улрих Бек,  Auf meinen Spuren. Das Entdecken der eigenen Lebensgeschichte [По моите следи. Откриването на собствената житейска история] от Херберт Гудьонс, Мариане Пипер и Биргит Вагенер, Kleine deutsche Geschichte  [Кратка история на Германия ] от Улф Дирлмайер и др. (съвместен превод с Оля Дурбаба, Йелена Танаскович, Часлав Копривица, Живота Иванович и Зоран Йованович), Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit  (заглавието на български език: Световното рисково общество) от Улрих Бек и Mein guter Vater [Добрият ми баща] от Беате Ниман.