Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

kryeziu naimНаим Крюезиу е роден през 1964 г. в Рогочице (Косово), завършва германистика и албанистика в университета в Прищина, а впоследствие специализира литературознание. През 2006 г. придобива магистърска степен с дипломна работа на тема „Стихотворенията на Хайнрих Хайне, преведени на албански език”, а през 2012 г. и докторска степен с дисертация на тема „Литературното творчество на Хайнрих Хайне и рецепцията му сред албанците”. Наим Крюезиу живее и работи в Мьолин (Швейцария). Освен научни текстове той публикува и преводи от албански на немски и обратно. Превеждал е произведения на Сали Башота, Агим Винца и Фридрих Дюренмат.