Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Котеска, Ясна

koteska jasna
© Milan Strezovski
Ясна Котеска, родена през 1970 г. в Скопие, е професор по литература, теоретична психоанализа и джендър изследвания във Филологическия факултет на университета в Скопие. Има публикации в над 200 списания в страната и чужбина и е автор на много научни монографии, напр. Постмодернистични литературни студии [Постмодернистични литературни изследвания], Македонско женско писмо [Македонската женска литература], Санитарна енигма [Санитарна енигма] und Комунистичка интима [Комунистическа интимност]. Нейни теоретични текстове са преведени на словенски, български, английски, немски, унгарски, словашки, сръбски, албански, турски, гръцки, румънски и др.