Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Хайнс, Фолкер

heins volkerФолкер Хайнс е роден през 1957 г. От април 2012 г.  е ръководител на изследователския кръг „Интеркултур” към Културологичния институт в Есен (KWI). Хайнс защитава докторска дисертация по политология през 1988 г. в университета „Гьоте” във Франкфурт на Майн. Следва хабилитацията му в Гисен през 2001 г. Освен това е бил преподавател и изследовател в университети в Ню Делхи, Кеймбридж (САЩ), Ню Хейвън и Йерусалим. Последните години преподава в университета „МакГил” в Монреал. От 1998 г. е сътрудник на Франкфуртския институт за социални изследвания. Хайнс публикува много научни трудове в приоритетните си области – социология на демокрацията, политическа теория на модерността, международни граждански и военни интервенции, конфликти за правата на човека, както и междукултурност в историята на идеите.