Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

chirita victorВиктор Кирица, роден през 1953 г., посещава немското основно училище и немската гимназия в Букурещ. Следва германистика и англицистика и до 1990 г. работи като учител по немски и английски език. Впоследствие работи в обществената румънска телевизия, където от 2006 г. е редактор на новините в редакцията за международни новини. В рамките на програмата на ТРАДУКИ Виктор Кирица преведе на румънски книгата на Инго Шулце Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz [Simple Storys. Роман от източногерманската провинция].