Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

savov ganchoГанчо Савов, роден през 1930 г. в Перник, България, следва в Югославия, Полша и Чехословакия. Работи в културната редакция на различни списания и като учен в Института по естетика към БАН. През 1974 г. е обвинен от комунистическия режим в държавна измяна и „идеологическо размекване” и до 1985 г. е политически затворник. До 1989 г. живее в изолация и преживява като обикновен работник. Едва след промяната е реабилитиран и възстановен като редактор и учен в Академията на науките. Днес е хоноруван професор в Катедрата по славистика на университета във Велико Търново. Пише и превежда от различни южнославянски езици на български  и обратно. За работата си като писател и преводач Ганчо Савов е многократно награждаван.