Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

corbea-hoisie andreiАндрей Корбеа-Хойзие е роден през 1951 г. в Яши (Румъния). Той е професор по германистика в университет „Александру Йоан Куза” в Яши, бил е Хумболтов стипендиант в университета в Констанца и стипендиант на Международните изследователски катедри „Блез Паскал” към Fondation de l’École Normale Supérieure в Париж. Като гост-професор е пребивавал в  университета Париж 8, в университетите в Зиген, Фрибур, Букурещ и Виена, както и в École Pratique des Hautes Etudes (Сорбоната). Бил е и гост-изследовател в Международния изследователски център за културология във Виена. Член е на Академията за общополезни науки в Ерфурт, носител е на наградата „Йохан Готфрид Хердер” за 1998 г., на наградата „Якоб и Вилхелм Грим” за 2000 г. През 2011 г. става почетен доктор на Университета в Констанца. Член е на управителния съвет на Международната асоциация на германистите и от 2003 до 2007 г. е вицепрезидент на Международния съюз на германистите от Централна Европа. Андрей Корбеа-Хойзие е автор на многобройни публикации в областта на немската литература на ХІХ и ХХ век, на литературната теория, естетиката и сравнителната литературна и културна история.

 От 2005 до 2007 г. е румънски посланик в Република Австрия.