Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Адорно, Теодор В.

adorno theodor© Jeremy J. ShapiroТеодор Визенгрунд Адорно е роден през 1903 г. във Франкфурт на Майн. Следва философия, социология, психология и теория на музиката, през 1924 г. защитава дисертация върху феноменологията на Хусерл. През 1931 г. се хабилитира с изследване върху Киркегард. До 1933 г. Адорно е приватдоцент във Франкфурт на Майн, след което националсоциалистите му отнемат правото да преподава. 1934 г. емигрира в Оксфорд, а през 1938 г. в САЩ, където става официален член на преместения в Ню Йорк Институт за социални изследвания. От 1942 г. живее в Калифорния, където работи заедно с Макс Хоркхаймер над Dialektik der Aufklärung (заглавие на българския превод: Диалектика на просвещението). През 1949 г. Адорно се връща от емиграция във Франкфурт и продължава преподавателската си работа там. Успоредно с това създава редица теоретични трудове. През 1958 г. поема ръководството на Института за социални изследвания във Франкфурт на Майн. Заедно с Макс Хоркхаймер и Херберт Маркузе той е смятан за главен представител на Франкфуртската школа и на критическата теория. Теодор В. Адорно умира през 1969 г. в Бриг (Швейцария) вследствие на сърдечен удар.