Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Хоркхаймер, Макс

horkheimer max© Jeremy J. ShapiroМакс Хоркхаймер е роден през 1895 г. в Цуфенхаузен край Щутгарт. Завършва психология и философия и защитава дисертация, през 1926 г. се хабилитира с изследване върху Кант. През 1930 г. става професор по социална философия. Заедно с Ерих Фром и Херберт Маркузе е сред създателите на Института за социални изследвания във Франкфурт на Майн, през 1931 г. става негов директор. 1933 г. емигрира и създава филиал на института най-напред в Женева, после в Париж и накрая в Колумбийския университет в Ню Йорк. След завръщането си в Германия Хоркхаймер повторно основава Института за социални изследвания през 1950 г. През периода 1951-1952 г.  е ректор на Франкфуртския университет. Умира през 1973 г.