Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Станкович, Славолюб

stankovic slavoljub by milos jacimovic© Miloš JacimovićСлаволюб Станкович е роден през 1968 г. в Смедерево (Сърбия). Следва философия в Белград, специализира реклама и работи като сътрудник в една от най-големите белградски рекламни агенции, разработил е стотици рекламни кампании за сръбския и международния пазар. Първият му роман The Box беше филмиран под същото заглавие. Вторият му роман се казва Split .

Webseite