Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

deretic irinaИрина Детерич е професор по антична философия в Белградския университет. Следвала е философия във философския факултет на същия университет и в университет „Лудвиг Максимилиан” в Мюнхен. Защитава дисертация в Белградския университет и се хабилитира с изследване на тема „Концепцията за логоса при Платон и Аристотел”. Днес преподава дисциплината „История на философията”. Освен това е ръководителка на финансиран от Сръбското министерство на науката научен проект за историята на сръбската философия.