Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

alagjozovski robertРоберт Алагьозовски, роден през 1973 г., живее и работи в Скопие като автор на свободна практика, изследовател, културен мениджър, критик на културата и изкуството. Завършва компаративистика във Философския факултет на Университета в Скопие, а в момента подготвя дисертация в специалността „Културен мениджмънт“ към Стопанския факултет. От юни 2017 до юни 2018 г. Роберт Алагьозовски е министър на културата, понастоящем е държавен координатор за развитие на културата и интерсекционалното сътрудничество. Участва като обучител в програмата „European Diploma in Cultural Project Management“ на фондация „Марсел Хиктер“. Сред публикациите му са четири книги, многобройни статии в областта на филологията, киното и културната политика, а също така и множество преводи на значими литературни произведения. Роберт Алагьозовски е член на Съюза на независимите писатели в Македония и на редакционния съвет на литературното списание Сараевске свезке.