Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Драгичевич-Шешич, Милена

dragicevic sesic milena© Gabriel GlidМилена Драгичевич-Шешич, родена през 1954 г. в Трогир, Хърватия, ръководи катедра на ЮНЕСКО за културна политика и културен мениджмънт към Университет по изкуствата в Белград и е професор там по културна политика, културен мениджмънт, културология и медийни науки. От 2006 до 2007 г. е съветник в Министерството на културата на Република Сърбия. Работила е като експерт за различни международни институции, напр. за ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейската културна фондация, института „Отворено общество”, Про Хелвеция и Британския съвет. Драгичевич-Шешич е авторка на множество книги и статии за културен мениджмънт, културна политика и междукултурни отношения, участвала е в над 50 проекта в областта на културната политика и културния мениджмънт в Югоизточна Европа, в страни-членки на ЕС, също и в страни от Средиземноморието, Кавказ, Централна Азия и Индия.