Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Драгоевич, Санин

dragojevic sanjinСанин Драгоевич е роден през 1961 г. в Загреб. Следва философия, сравнително литературознание и компютърни науки в Загреб. Днес преподава във Факултета по политехника в Загреб дисциплините „Социология на масовата комуникация” и „Социология на културата”. Драгоевич е постоянен гост-преподавател в среддипломните курсове по културен мениджмънт в университетите в Кремс и Виена. Драгоевич е бил ръководител на отдела за двустранно културно сътрудничество в Министерството на културата в Хърватия (1995-1998) и е участвал като съветник в работата на хърватското жупанство Истрия, в „Moving Academy for Performing Arts“ в Амстердам, Холандия, и в многобройни други институции. Като учен е бил и е участник в многобройни международни проекти.