Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Фалада, Ханс

fallada hansРудолф Дицен или Ханс Фалада е роден през 1893 г. в Грайфсвалд. През 1920 г. дебютира с романа Der junge Goedeschal [Младият Гьодешал]. Преведеният на много езици роман Kleiner Mann – was nun? (1932) (заглавие на превода на български език: Човече, ами сега?) прави Фалада световно известен. Последната му книга, романът Jeder stirbt für sich allein (1947) (заглавие на българския превод: Всеки умира сам за себе си), се превръща в световен бестселър почти 60 години след излизането си. Ханс Фалада умира през 1947 г. в Берлин.