Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Лисман, Конрад Паул

liessmann konrad paul Конрад Паул Лисман, роден през 1953 г. във Вилах, е професор в Института по философия на Виенския университет, есеист, литературен критик и публицист. През 2004 г. получава почетната награда на австрийската Агенция за книгата за толерантност в мисленето и действията, а през 2010 г. наградата за специализирана литература „Донауланд”.  В издателство „Золнай” издава поредицата Philosophicum Lech. Неговата Theorie der Unbildung (2006) [Теория на необразованието] има огромен успех и е преведена на много езици.