Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Милош, Дамир

milos damirДамир Милош е роден през 1954 г. в Опатия, Хърватия. Завършва фонетика в Загреб. Най-напред работи в поликлиника СУВАГ, а по-късно е асистент в катедрата по фонетика на Философския факултет в Загреб. Днес Дамир Милош живее и работи във Водице като писател и професионален яхтсмен. Като сътрудник на свободна практика той преподава дисциплината „Философия на изкуството” в Академията по изкуствата в Риека. Освен романи за възрастни и деца, теоретични и есеистични произведения, а също и драми, Дамир е автор и на наръчници по управление на яхти.