Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Минич, Снежана

minic snezanaСнежана Минич, родена през 1958 г. в Ниш (Сърбия), следва немски език и сравнително литературознание в Белград. Завършва следването си с пространна магистърска работа за рецепцията на Готфрид Бен в сърбохърватското езиково пространство. Впоследствие работи най-напред като учителка по немски език, после като журналистка, писателка и преводачка от немски на сръбски език на свободна практика. От 1992 г. живее в Хамбург. До момента Снежана Минич е публикувала пет свои стихосбирки и многобройни преводи на немски автори на сръбски, сред които са и произведения на Райнер Вернер Фасбиндер, Готфрид Бен и Сара Кирш. Член е на Съюза на сръбските писатели и на сръбския и немския ПЕН-център.