Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Трумич, Марина

trumic marina© pen bihМарина Трумич е родена през 1939 г. в Белград. По-голямата част от живота си и от кариерата си като писателка и преводачка прекарва в Сараево, където ходи на училище, завършва славистика и работи като журналистка и редакторка в различни печатни медии и в радиото. Авторка е на романи, разкази, есета, пътеписи и поезия. Превела е и много книги от полски език. На 21 февруари 2011 г. Марина Трумич умира в дома си в Сараево.