Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Ланге-Мюлер, Катя

lange-mueller katja© ddp images/dapd/Thomas LohnesКатя Ланге-Мюлер, родена през 1951 г. в Берлин-Лихтенберг, следва в Института за литература „Йоханес Р. Бехер” в Лайпциг и една година в Монголската Народна Република. През 1984 г. се преселва в Западен Берлин. През 1986 г. публикува първата си книга Wehleid­­– wie im Leben [Страдание – като в живота]. Катя Ланге-Мюлер получава многобройни отличия и стипендии, сред тях е и наградата на името на Ингеборг Бахман (1986), наградата „Алфред Дьоблин” (1995), Берлинската литературна награда (1996), литературната награда на името на Герти Спис (2008), наградата „Вилхелм Раабе” (2008), а също и Ню Йоркската стипендия на Академията за език и литература в Дармщат и на Дойчес хаус (Германската къща) в Ню Йорк.