Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Рот, Клаус

roth klausКлаус Рот е роден през 1939 г. в Хамбург. Бил е професор в Института по етнография/ европейска етнология към Мюнхенския университет и гост-професор в департамента по антропология към Университета в Бъркли. За научната си дейност е многократно награждаван. Изследователските му интереси са насочени към популярната култура на Югоизточна Европа, интеркултурната комуникация, националната идентичност и общуването с чужденци, „Imagining Europe“ в Югоизточна Европа, социалистическа култура на ежедневието в страните в преход и „европеизацията отдолу” в Югоизточна Европа.