Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

petrovic_jelena
Йелена Петрович е родена през 1980г. в Белград и е завършила германистика и театрално и филмово изкуство в Белград и Виена. Понастоящем работи във фондация ЕРСТЕН (ПЪРВА) във Виена. Йелена Петрович превежда от немски на сръбски и от сръбски на немски език. Сред преводите й са произведения на Владимир Каминер (пет разказа от книгата Russendisco [Руска дискотека]), Владимир Арсениевич (разказите Zidovi и Neukorenjenost, както и текста Zemlja s druge strane ogledala), Инго Шулце (Handy [Мобилен телефон]) и Арно Гайгер (Anna nicht vergessen [Не забравяй Ана]).