Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

aescht georgГеорг Ешт, роден през 1953 г. в Цайден, Зибенбюрген (Сибиу), Румъния. След като завършва германистика и англицистика в университета в Клаузенбург/ Клуж работи в Цайден като учител в немскоезичната гимназия. Пише литературна критика за немскоезични издания, превежда румънски автори и работи върху гимназиалните учебници по немска литература. През 1984 г. се изселва заедно със съпругата си и дъщеря си във ФРГ. Седем години работи като коректор в печатница, впоследствие заема длъжността „редактор” в бонската фондация „Източногермански културен съвет” (Ostdeutscher Kulturrat), където редактира „Културно-политически кореспонденции”. Освен публицистичната си дейност за културните притурки на вестниците превежда от румънски, респ. от френски, книги от Йон Агарбичеану, Кармен Франческа Банчу, Филип Флориан, Норман Манеа, Гелу Наум, Александру Папилиан, Андрей Плесу, Михаил Себастиан и Александру Вона. Работи и като издател.