Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

zashev dimitarДимитър Зашев работи като учен и преводач в София. От 1967 до 1980 г. следва философия, история и социални науки в София и Лайпциг. Днес преподава в множество университети в София философия, Cultural Studies и естетика. Член е на сдружения „Хегел”, сдружение „Георг Зимел” и на сдружение „Шелинг”, а също и на Сдружението за анализ на битието във Виена и на множество български философски дружества. Публикувал е редица научни разработки преди всичко в областта на историята на философията. Димитър Зашев е превел на български език произведения на Хайдегер, Лукач и Ясперс.