Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Йонсон, Уве

johnson uwe by bundesarchiv© BundesarchivУве Йонсон е роден през 1934 г. в Камин (Померания), днешния град Камен Поморски , умира през 1984 г. в Шиърнес. През 1945 г. бяга с майка си и сестра си най-напред към Рекниц, после към Гюстро в Мекленбург. През 1953 г. се записва в Лайпцигския университет като студент по германистика. Още по време на следването си започва романа Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953 [Ингрид Бабендерерде. Зрелостен изпит 1953]. През 1956 г. го предлага на различни издателства в ГДР, но те го връщат. През 1957 г. и Петер Зуркамп отказва публикацията му. Романът е публикуван едва след смъртта на писателя. Първият публикуван роман на Уве Йонсон е Mutmaßungen über Jakob[Съмнения относно Якоб]. От 1966 до 1968 г. Уве Йонсон живее в Ню Йорк. Там пише Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl [Годишнини. Из живота на Гезине Креспал]. Първата част от романа е публикувана през 1970 г. Следват втората и третата част съответно през 1971 и 1973 г. През 1974 г. Йонсон се премества в Шиърнес в английското графство Кент. Преживява криза на творческия процес, за това последната част на романа излиза едва през 1983 г. През 1979 г. Уве Йонсон е гост-преподавател по поетика в университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт. Година по-късно лекциите му излизат под заглавие  Begleitumstände [Съпътстващи обстоятелства]. Архивът му се съхранява във Франкфуртския университет.