Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Петрич, Волфганг

petritsch wolfgang by ivana seperic katic© Ivana Šeperić KatićВолфганг Петрич, понастоящем посланик и Постоянен представител на Австрия в ОИСР (OECD) в Париж, през периода 1999 – 2002 г. изпълнява длъжността Върховен пълномощник на международната общност за Босна и Херцеговина. Преди това е специален пратеник на ЕС в Косово и главен преговарящ за ЕС при преговорите в Рамбуйе и Париж. Петрич е автор и съавтор на много книги, преведени на различни езици, публикувал е статии в различни сборници и международни списания.  

Website