Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Бенямин, Валтер

benjamin_walterРоденият през 1892г. в Берлин Валтер Бенямин е значим философ, литературен критик и преводач. Завършва философия във Фрайбург, Мюнхен и Берлин и немска литература и психология. През 1919г. защитава докторска титла в Берн върху темата „Понятието на критиката на изкуството в немската романтика“. От 1920 до 1933г. живее и работи като писател на свободна практика в Берлин. В този период излизат неговото есе Goethes Wahlverwandtschaften [“Родства по избор” на Гьоте] (1924) и книгите Einbahnstraße [Еднопосочна улица] и Ursprung des deutschen Trauerspiels [Произход на трагедията в германския театър] (1928). През 1933г. емигрира в Париж и продължава писателската си дейност в изгнание. През 1940г. се опитва да избяга в САЩ и под угрозата да бъде предаден на германските власти в Портбу (Испания), се самоубива.