Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Братер, Юрген

brater_juergen
© Walter Breitinger
Д-р Юрген Братер, роден 1948 г. в Източна Фризия, завършва медицина и зъбна медицина с промоция в университета в Ерланген през 1972 г. През 1976 г. отваря собствен зъболекарски кабинет в Аален. От 1987 г. преподава в професионалните училища в Шорндорф и Елванген. От 2003 г.: дейност като учител по биология във вечерната гимназия Оствюртемберг и автор на две специализирани списания. Досегашни публикации на книги: "Енциклопедия за пациенти" (издателство Улщайн), "Голямата здравна енциклопедия на Кнаур" (издателство Дрьомер-Кнаур), "Енциклопедия на загадъчните процеси в тялото" (издателство Айхборн), "Енциклопедия на сексуалните заблуждения" (издателство Айхборн), "Бира след вино: по-добре недей" (издателство Айхборн), "Поколение костенурка" (издателство Айхборн), "Странен свят в числа" (издателство Айхборн).