Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Жмегач, Виктор

zmegac viktor by ratko mavar© Ratko MavarВиктор Жмегач е роден през 1929 г. в Слатина, Хърватия. Той е германист, хърватист и музиковед, дългогодишен преподавател в университета в Загреб. От 2002 г. е емеритиран професор. За научното си и публицистично дело е бил многократно награждаван, напр. с наградите „Фридрих Гундолф” и „Хердер”. Виктор Жмегач е член също така на Саксонската академия на науките и на „Academia Europeana”.