Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Ломпар, Младен

lompar mladenМладен Ломпар е роден през 1944 г. в Четине, Черна гора, където и днес работи и живее. Завършва Философския факултет в Белград. Ломпар е председател на черногорския ПЕН-Център, зам.-председател на Дуклянската академия на науките и изкуствата, член на Черногорското сдружението на независимите писатели и гл. редактор на списанието за литература, култура и общество „Ars“. Публикувал е десет стихосбирки, преведени на много езици и получили многократно различни отличия. Освен това е и автор на изкуствоведски критики и на есета.