Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

monova totkaТотка Монова, доктор по филология, е професор по прескомуникация (2013) и доцент по теория и практика на текста (2000) в СУ „Св. Климент Охридски”.  Тя е декан на Факултета по журналистика и масови комуникации, член на Съюза на българските журналисти  и член на Международното сдружение „Гутенберг”. От 2003 до 2011 г. е член на Академическия съвет на Софийския университет и от 2007 до 2009 г. е член на Художествения съвет на Българското национално радио. Научната й биография обхваща над 100 заглавия, сред тях 4 монографии. Тотка Монова е експерт в областта на медийния анализ. Публикациите й са в сферата на теорията на текста, политическия и тоталитарен дискурс, медийната антропология и литературната комуникация.