Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Мюнклер, Херфрид

muenkler_herfried
© privat
Херфрид Мюнклер, роден 1951 г., е професор по политически науки в Берлинския университет Хумболд и член на Академията на науките, Берлин-Бранденбург. Проявил се е с много студии спрямо политическата история на идеите и теорията на войната. Мнозина от тях междувременно представляват стандартни произведения, както например „Макиавели" (1982 г.), „Насилие и ред" (1993 г.), „Новите войни" (2002 г.), „Новата война в Персийския залив" (2003 г.) и „Империи" (2005 г.).