Печат

Телкамп, Уве

tellkamp uwe by smalltown boy© Smalltown BoyУве Телкамп е роден през 1968 г. в Дрезден. След военната си служба в Народната армия на ГДР загубва мястото си като студент по медицина поради „политическа неблагонадеждност”, през 1989 г. в процеса на промените е арестуван, след което продължава следването си в Лайпциг, Ню Йорк и Дрезден. След дипломирането си работи като лекар в клиника по травматологична хирургия в Дрезден. Понастоящем живее като писател на свободна практика в същия град. За романа си Der Turm (заглавие на българския превод Кулата) получава през 2008 г. Германската награда за литература.