Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Зундхаусен, Холм

sundhaussen_holm
© privat
Роден 1942 г. От 1988 г. - след следването в Мюнхен и хабилитацията в Гьотинген - е професор по Югоизточно-европейска история в Източноевропейския институт на Свободния университет в Берлин, а от 1998 г. е кодиректор на Берлинския колеж за сравнителна европейска история. (Съ-)Издател е и член на съветите на различни поредици и списания, както и автор на множество произведения за историята на Югоизточна Европа, най-вече на някогашната югославска област, през 19-ти и 20-ти век.