Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Решицки, Делимир

resicki delimirДелимир Решицки е роден през 1960 г. в Осиек, където живее и до днес като културен редактор на ежедневника „Глас Славоние” (Гласът на Славония). Пише преди всичко лирика, но също и проза, есета, критика.  Стиховете му са публикувани в многобройни антологии и са преведени на много езици.