Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

dantis gabrielaГабриела Дантис, родена през 1947 г. в Букурещ, завършва румънски език и литература в университета в Букурещ (1965-1970), където през 1999 г. получава докторска степен с дисертация върху румънската буколическа поезия. От 1970 до 2005 г. е редакторка в издателствата „Универс” и „Полиром”.  От 2005 г. работи в института по литературознание „Г. Галинеску” към Румънската академия и участва в проекти като Общ лексикон на румънската литература (т. I-VII, 2004-2009, отличен с награда на Румънската академия) и Лексикон на румънската литература  (I-II, 2012). Също така тя е издател на лексикон на чуждестранните писатели, публикува и други научни разработки. От немски език е превела романи на Теодор Фонтане, Криста Волф (Медеа), Томас Бернхард (Стари майстори, Изличаване), специализирана литература и есета (вкл. К. Г. Юнг: За феномена на духа в изкуството и науката,  Йоахим Кьолер: Фридрих Ницше & Козима Вагнер). Член е на Румънския съюз на писателите и носителка на румънския орден „За заслуги към културата” (2009).