Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Грьобнер, Валентин

groebner valentinВалентин Грьобнер е роден през 1962 г. във Виена. След следването си в родния град, Марбург и Хамбург и след защитата на докторска дисертация  през 1991 г. в Билефелд Грьобнер се хабилитира през 1998 г. в Базел.

През 1996/97 г. е стипендиант в Берлинския научен колег (Wissenschaftskolleg zu Berlin), през 1999 г. пребивава в Европейския институт за висше образование във Флоренция, през 1999/2000 г. е гост-професор в департамента по история на изкуствата в Харвардския университет, през 2001 г. е гост-професор вън Висшето училище по социални науки (École des Hautes Études en Sciences Sociales) в Париж. Член е на работната група „Моралния авторитет на природата”, през 2001 г. е гост-стипендиант в Института за история на науката „Макс Планк” в Берлин. Валентин Грьобнер е член на швейцарското „Дружеството за стопанска и социална история” и съиздател на „Списание за социална история”.

От март 2004 г. Валентин Грьобнер е професор по история на Средновековието в университета в Люцерн.