Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Фиш, Йорг

fisch joergЙорг Фиш, роден през 1947 г. в Швейцария, следва история и философия в университетите в Цюрих, Базел, Виена, Мюнстер и Хайделберг. От 1969 г. е сътрудник на Райнхард Козелек, през 1976 г. защитава дисертация в Хайделберг и се хабилитира през 1983 г. в Билефелд. От 1987 до 2012 г. е професор по Обща история и преподава в университета в Цюрих, занимава се главно с историята на международното право. Най-важните му произведения са: Война и мир в мирния договор (1979), Европейската експанзия и международното право (1984), История на Южна Африка (1998) и Европа между разрастването и равенството 1850-1914 (1998).