Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Лафе, Генц

genc lafeГенц Лафе е роден през 1968 г. в Тирана. Следва италианска филология и албанистика в университета в Тирана, защитава дисертация в областта на сравнителното езикознание в университета в Тюбинген.  Втора дисертация подготвя във Флорентинския университет. Участва в изследователски проекти в университетите в Тюбинген и Йена. В момента е преподавател по албански език в университета в Саленто, Италия. Научните му интереси са насочени към албанологията, сравнително/ контрастивно езикознание, историческо езикознание, когнитивна лингвистика и превод.  Генц Лафе е превел от немски на албански език История на Швейцария от историка Томас Майсен.