Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Майсен, Томас

maissen thomasТомас Майсен е роден през 1962 г. в Цюрих. От 1981 до 1989 г. следва история, латински език и философия в университета в Базел, а също в Рим и Женева.  През 1993 г. защитава дисертация при Ханс Рудолф Гугисберг в Базел на тема „Френското минало при италианските автори от ХV и ХVІ век”. От 1993 до 1995 г. е научен асистент в университета в Потсдам, от 1996 до 2004 г. е сътрудник за исторически анализи на в-к „Нойе Цюрихер Цайтунг”. През 2002 г. се хабилитира в Цюрихския университет. От 2002 до 2004 г. Майсен получава поощрителна професура за млади учени от Швейцарския национален фонд в университета в Люцерн. От зимния семестър на 2004/05 г. е редовен професор по нова история в университета в Хайделберг с фокус на изследванията върху ранната фаза на Новото време. От 2007 г. Майсен е член на Хайделбергската академия на науките. През 2009 г. е гост-професор във Висшето училище по социални науки в Париж (EHESS), през 2010 г. е стипендиант в Института за авангардни изследвания в Принстън, Ню Джърси. Занимава се главно с история на историографията, история на политическото мислене, история на манталитета, исторически образи, история на Швейцария, а също и с история на образованието и училището. От 1 септември 2013 г. ръководи Немския исторически институт в Париж  (DHIP).