Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

kostic-tomovic jelenaЙелена Костич-Томович (1973) завършва германистика в Белград и Гьотинген. Впоследствие защитава дисертация към Филологическия факултет в Белград (2007) в областта на германистичната лингвистика и преводаческата теория. От 1999 г. работи във Филологическия факултет в Белград, където става професор по германистична лингвистика през 2013 г. Освен многобройни научни работи през 2013 г. публикува монографичната студия „Wortbildung in der deutschen Gegenwartssprache“ [Словообразуване в съвременния немски език]. През 2010 г. е избрана за президент на Сдружение „Гьоте” в Белград и изпълнява тази функция и до днес. От 2002 г. работи и като преводачка (писмен и конферентен превод) и е член на сръбския Съюз на конферентните преводачи (ACIS/DSKPS). Най-важни литературни преводи: Елфриде Йелинек Ljubavnice [Любовниците] и Bolest ili Moderne žene (превод на български: Болест или модерни жени), Б. Брехт Sofoklova Antigona [Антигона от Софокъл], Ф. Ведекинд Lulu [Лулу], М. фон Майенбург Vatreno lice (превод на български: Огнено лице) и Paraziti [Паразити], Р. Шимелпфениг Push up 1-3, Ф. Рихтер Okovani ledom [Сковани в лед].