Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Паич, Жарко

paic zarkoЖарко Паич, хърватски писател, философ, социолог, критик, есеист и теоретик на съвременното изкуство и архитектура, е роден през 1958 г. в Кутина (Хърватия). Завършва политически науки в Загребския университет, става магистър в специалността „Философия”, а през 2005 г. получава докторска степен в специалност „Социология”. Член е на Сдружението за развитие на философията, на Хърватския съюз на писателите (HDP) и на хърватския ПЕН-център. Доцент е по културна социология, естетика, семиотика и визуална комуникация в Текстилно-технологичния факултет на Загребския университет. Жарко Паич публикува в страната и в чужбина философски и социологически текстове, текстове по теория на съвременното изкуство и културно развитие, а също и литературни есета и критика.