Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

vujadinovic nenadНенад Вуядинович, роден през 1964 г. в Котор, следва филология в Скопие и Белград. През 2008 г. получава докторска степен в университета в Скопие, където от 1991 г. преподава в Катедрата по македонски език/ южнославянски езици във Филологическия факултет. Автор е на редица книги, театрални пиеси, сценарии, участвал е също така и като автор и творчески ръководител в известни рекламни кампании в Македония. За дейността си е многократно отличаван. Освен собствени произведения Ненад Вуядинович публикува и художествени преводи. В литературното списание Sarajevske sveske са отпечатани произведения на много македонски автори в негов превод. Други важни публикации са превода на народната балада Hasanaginica на македонски език и на стихосбирката на македонски език Приватни светови от Лиляна Дирян. За ТРАДУКИ превежда романа Neznanom junaku от Сретен Угричич.