Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Льовит, Карл

.

loewith karlКарл Льовит е роден през 1897 г. в Мюнхен. Следва философия и биология в Мюнхен и Фрайбург при Едмунд Хусерл и асистента му Мартин Хайдегер, а също и при зоолога Ханс Шпеман. След завръщането си в Мюнхен през 1923 г. Льовит придобива докторска степен при Мориц Гайгер със студията си „Тълкуване на само-интерпретацията и интерпретациите на Ницше“. След години, прекарани като частен преподавател в имение в Мекленбург, заминава с Хайдегер за Марбург, където се сприятелява с Лео Щраус, Герхард Крюгер и Ханс-Георг Гадамер. През 1928 г. се хабилитира при Хайдегер с феноменологичното изследване „Индивидът в ролята на съ-човек“.  Поради еврейския му произход през 1935 г. му е отнето правото да преподава. Година преди това Льовит емигрира в Рим. През 1936 г. получава професура в Императорския университет в Сендай (Япония). През 1941 г. се изселва в САЩ. Благодарение на посредничеството на Паул Тилих и Райнхолд Нибур започва работа в Теологичния семинар в Хартфорд. През 1949 г. е поканен в Новия институт за социални изследвания в Ню Йорк. В Германия се завръща през 1952 г., като приема поканата да преподава в Хайделберг  и остава там до пенсионирането си през 1964 г. Карл Льовит умира през 1973 г. в Хайделберг.