Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

bosto_sulejman
© pen bih
Проф. д-р Сюлейман Босто е завършил философия във Философския факултет Сараево, където малко след това започва работа като научен асистент. След продължаване на следването във Франкфурт на Майн и още няколко години като асистент, той защитава докторска титла и през 1985 г. става преподавател. Следват изследователски престои в Британската академия на науките и в Майнц. От 2000г. преподава като професор. Проф. д-р Сюлейман Босто е член на Философското дружество на Хърватия, на Философския изследователски център на босненско-херцеговинската Академия на изкуствата и науките, на Югоизточноевропейския форум по биоетика, както и на редколегиите на много специализирани издания. Публикувал е повече от 50 научни разработки и статии, две книги и множество преводи на философски произведения.