Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

colovic nikolaНикола Чолович е роден през 1969 г. в столицата на тогавашна Югославия Белград, където остава до 12-тата си година, след което се преселва в северно-германския град Хамбург. Там завършва гимназия и след отбиване на алтернативна форма на военна служба записва в Хамбургския университет сравнително-историческо и общо езикознание, а също и англицистика, като впоследствие се прехвърля в специалност романистика с акцент върху италианския език и литература, следва също и философия. По време на следването си и по-късно все по-интензивно се ангажира като преводач на свободна практика за различни фирми и преводачески бюра в Германия, а в периода 2006-2009 г. и в Китай. От 2006 г. превежда есетата на баща си Иван Чолович от сърбохърватски на немски език, а също и сборника „Културният терор на Балканите“, който излиза през 2011 г. на немски език.