Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

toma_savica
Тома Савица е роден през 1951г. в Сърбия и е завършил германистика в Белград и Берлин. През 1999г. се хабилитира с труд от областта на теорията на превода и рецепционната естетика (Преводи на Първа част от Гьотевия “Фауст” на сръбски език. Анализ на строфите). От 1994 до 1997г. е асистент по немска литература в катедрата по германистика на Философския факултет в Нови Сад, от 1997 до 2005г. е служител в Министерството на образованието и възпитанието на Република Сърбия, а от 2006г. е преподавател по немска литература във Филологическия факултет на университета Крагуевац. През 2004г. поема ръководството на дружеството “Гьоте” в Белград. Тома Савица умира през 2009г. Сред най-важните му преводи са произведения на Вернер Хафтман, Милан Иванович, Бернхард Рупрехт/Макс Хирмер, Волфганг Ешкер и Лотар Алтман.